Όροι και προϋποθέσεις

Τα Βιβλία μας
Τα βιβλία μας, είναι άριστης ποιότητας, προερχόμενα από Ελληνικούς και Διεθνείς εκδοτικούς οίκους και πριν σας αποσταλούν υφίστανται εξονυχιστικό ποιοτικό έλεγχο. Τα βιβλία μας δεν είναι μεταχειρισμένα, δεύτερης διαλογής, ελαττωματικά ή κατώτερης ποιότητας από τα αντίστοιχα που προσφέρονται στην αγορά. Όλοι μας οι τίτλοι περιγράφονται επακριβώς ως προς τις λεπτομέρειες και αντιστοιχούν με αυτές τις περιγραφές που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
Οι παρακάτω Όροι Χρήσης διέπουν τις συναλλαγές σας με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www. scholarsebookshop.gr online shop.

Γενικά: Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας, συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λ.π.Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του scholarsebookshop.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το scholarsebookshop.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία που εσείς μας παραδίδετε, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για δύο λόγους:
Α. Για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας και
Β. Για να σας εξυπηρετήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο.

Επιστροφές - Αλλαγές
Όλα τα βιβλία, σας παραδίδονται συσκευασμένα με τη σήμανσή τους και την ετικέτα τους. Αν για κάποιο λόγο θελήσετε να τα αλλάξετε, θα πρέπει να είναι στη συσκευασία τους, να μην είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα, και να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς. Αλλαγές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά η επιβάρυνση των ταχυδρομικών εξόδων θα είναι δική σας. Προκειμένου να αλλάξετε ή να επιστρέψετε ένα είδος, θα πρέπει να το έχουμε παραλάβει σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που το παραλάβατε, με τον ίδιο τρόπο μεταφοράς και εφόσον:

1. Μας έχετε ειδοποιήσει με e-mail εξηγώντας και το λόγο της επιστροφής/αλλαγής.
2. Τα είδη είναι άθικτα και στην αρχική τους συσκευασία.
3. Έχουν όλες τους τις ετικέτες και τον κωδικό τους.
4. Συνοδεύονται από την νόμιμη απόδειξη που παραλάβατε.

Με την πρϋπόθεση ότι ισχύουν τα παραπάνω, εμείς θα σας στείλουμε το ανάλογο βιβλίο σε περίπτωση αλλαγής ή θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας σε περίπτωση επιστροφής, με τρόπο αντίστοιχο με τον τρόπο πληρωμής σας και πάντα εφ' όσον σας ειδοποιήσουμε με e-mail, μετά από την παραλαβή των ειδών και επιβεβαίωση των λόγων της επιστροφής από πλευράς μας.


Οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ από καιρό σε καιρό τροποποιούνται και μεταβάλλονται ανάλογα με τη νομοθεσία και τις συνθήκες. Επομένως καλό είναι να ενημερώνεστε επισκεπτόμενοι αυτό το κεφάλαιο.